Algemene voorwaarden opstellen

Algemene voorwaarden

Wat zijn algemene voorwaarden?

De wettelijke bepalingen met betrekking tot algemene voorwaarden zijn te vinden in artikel 6:231 e.v. Burgerlijk Wetboek. Algemene voorwaarden zijn eenzijdig opgestelde bepalingen, welke op elke door een onderneming te sluiten overeenkomst van toepassing zullen zijn. In deze voorwaarden wordt door de ondernemer vastgelegd onder welke condities overeenkomsten zullen worden gesloten; zo hoeven deze onderwerpen niet steeds opnieuw door partijen te worden overeengekomen. Algemene voorwaarden worden dus gebruikt om het sluiten van overeenkomsten te versimpelen. Voorts worden algemene voorwaarden ook gebruikt door ondernemingen, waarbij schriftelijke overeenkomsten in zijn geheel ontbreken. Denk bijvoorbeeld aan webwinkels en supermarkten.

Wil je meer weten over algemene voorwaarden? Lees hieronder meer over:

  • De meest voorkomende onderwerpen in algemene voorwaarden
  • De toepasselijkheid van algemene voorwaarden

Welke onderwerpen komen aan bod in algemene voorwaarden?

In algemene voorwaarden worden bepalingen neergelegd die op meerdere overeenkomsten van toepassing zullen zijn; er worden dus geen specifieke afspraken in gemaakt. Onderwerpen die zich wel goed voor laten lenen voor algemene voorwaarden, zijn bijvoorbeeld:

  • Betalingstermijnen en incassoprocedures
  • Aansprakelijkheid: door middel van algemene voorwaarden kan aansprakelijkheid (gedeeltelijk) worden uitgesloten. Het is daarbij onder andere van belang om welke schade het gaat en of de wederpartij een consument of een onderneming  is.
  • Eigendomsvoorbehoud: bij levering van goederen wordt door ondernemingen vaak gebruik gemaakt van een beding van eigendomsvoorbehoud. Hierdoor bepaalt de ondernemer dat het eigendomsrecht van de door hem geleverde goederen pas overgaat wanneer de tegenpartij aan zijn (betalings)verplichting heeft voldaan.
  • Garantie: in algemene voorwaarden kan afgeweken worden van de wettelijke garanties wanneer je zaken doet met ondernemers. Wanneer je zaken doet met consumenten is afwijking van de wettelijke garanties niet mogelijk.
  • Rechtskeuze: keuze voor toepasselijk recht.
  • Forumkeuze: keuze voor een rechter of alternatieve geschilbeslechting.

Wanneer zijn algemene voorwaarden van toepassing?

Volgens de wet moet de wederpartij door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van algemene voorwaarden hebben aanvaard. Het is daarbij niet van belang of de wederpartij de inhoud van de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk kende. Wel moet de gebruiker de redelijke mogelijkheid hebben gehad om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Dit kun je als ondernemer doen door ze daadwerkelijk te overhandigen, ze elektronisch te versturen of door ernaar te verwijzen en ze op jouw website te publiceren. 

Algemene voorwaarden op laten stellen

Bij Marks Wachters bedrijfsjuristen werken specialisten die veel ervaring hebben met het opstellen van algemene voorwaarden en helpen je graag! Je kunt contact opnemen met onze specialisten door een bericht te sturen of te bellen naar (040) 7600 600.

mr. Jaap van Zwet

Beoordelingen

2 unieke reviews, geschreven door onze klanten!
9
Klanttevredenheid wordt onafhankelijk en objectief gemeten door The Feedback Company
NSC Beveiligingstechniek BV
Review posted on 7 september 2016
Ervaring

Goed

Afgenomen dienst

Sterke punten, verbeterpunten of tips

Vriendelijk en oplossingsgericht

Beveel je Marks Wachters Bedrijfsjuristen aan?

Ja

Anoniem
Review posted on 27 juli 2016
Ervaring

Prima

Afgenomen dienst

Sterke punten, verbeterpunten of tips

Snelheid van reageren en duidelijkheid over de gemaakte afspraken

Beveel je Marks Wachters Bedrijfsjuristen aan?

Ja

Van Boxtel
Review posted on 13 juni 2016
Ervaring

Super

Afgenomen dienst

Sterke punten, verbeterpunten of tips

Persoonlijkheid voor ons was top

Beveel je Marks Wachters Bedrijfsjuristen aan?

Ja

9

Behaald met
2 reviews