Bruikleenovereenkomst opstellen

Bruikleenovereenkomst opstellen

Wat is een bruikleenovereenkomst?

In een bruikleenovereenkomst maakt je afspraken met betrekking tot het in bruikleen geven van goederen. Dit kunnen zowel roerende als onroerende goederen zijn. Je kunt daardoor een bruikleenovereenkomst sluiten met betrekking tot het gebruik van een auto of machine of een woning of bedrijfsruimte.

Wat is bruikleen?

Bruikleen is een ander woord voor het uitlenen van goederen. Een goed dat in bruikleen wordt gegeven, dient om niet (zonder kosten) in bruikleen te zijn gegeven. Wanneer er wel kosten in rekening worden gebracht dan zal er sprake zijn van een huurovereenkomst.

Verplichtingen lener

Degene die het goed in bruikleen heeft moet de zaak bewaren en behouden en er als een ‘goed huisvader’ voor zorgen. Hij mag het goed ook niet anders gebruiken dan wat is afgesproken of welk gebruik de aard van de zaak of het goed met zich meebrengt.

Als het in bruikleengegeven goed kapot gaat, terwijl dit niet was gebeurd als de lener zijn eigen goed had gebruikt, dan moet hij het goed vergoeden. Waardevermindering als gevolg van normaal gebruik hoeft niet te worden vergoed. Wanneer de lener onkosten heeft gemaakt om het goed te gebruiken, dan kan hij deze niet verhalen op de uitlener, hij zal deze kosten zelf moeten betalen.

Verplichtingen uitlener

Ook de uitlener heeft een aantal verplichtingen. Hij kan het uitgeleende goed niet op elk moment terugvorderen. Dat kan pas nadat het goed door de lener is gebruikt overeenkomstig waarvoor het goed was uitgeleend of na verloop van de tijd waarvoor het goed was uitgeleend. De uitlener kan het goed wel terugvorderen als hij het opeens zelf dringend en onverwachts nodig heeft.

Kosten die buitengewoon zijn én die noodzakelijk zijn hoeven niet door de lener te worden betaald, maar komen voor rekening van de uitlener. De kosten moeten dan ook zo dringend zijn geweest dat de lener de uitlener niet vooraf om toestemming heeft kunnen vragen.

Bij gebreken aan het in bruikleen gegeven goed en de uitlener wist van deze gebreken, dan is de uitlener verantwoordelijk voor de gevolgen wanneer hij de lener niet in kennis stelt over de gebreken.

Let op bij bruikleen

Bruikleen kan zowel bij een mondelinge als bij een schriftelijke overeenkomst worden overeengekomen. Een bruikleenovereenkomst heeft juridische gevolgen en daarom is het aan te raden deze schriftelijk vast te leggen. Zo kunnen conflicten worden voorkomen omdat te allen tijde na te gaan is, wat overeengekomen is tussen partijen.

Bruikleenovereenkomst op laten stellen

Onze specialisten helpen je graag bij het opstellen van een rechtsgeldige bruikleenovereenkomst. Je kunt contact met ons opnemen door te bellen naar (040) 7600 600 of door een bericht te sturen.

mr. Jaap van Zwet

Beoordelingen

2 unieke reviews, geschreven door onze klanten!
9
Klanttevredenheid wordt onafhankelijk en objectief gemeten door The Feedback Company
NSC Beveiligingstechniek BV
Review posted on 7 september 2016
Ervaring

Goed

Afgenomen dienst

Sterke punten, verbeterpunten of tips

Vriendelijk en oplossingsgericht

Beveel je Marks Wachters Bedrijfsjuristen aan?

Ja

Anoniem
Review posted on 27 juli 2016
Ervaring

Prima

Afgenomen dienst

Sterke punten, verbeterpunten of tips

Snelheid van reageren en duidelijkheid over de gemaakte afspraken

Beveel je Marks Wachters Bedrijfsjuristen aan?

Ja

Van Boxtel
Review posted on 13 juni 2016
Ervaring

Super

Afgenomen dienst

Sterke punten, verbeterpunten of tips

Persoonlijkheid voor ons was top

Beveel je Marks Wachters Bedrijfsjuristen aan?

Ja

9

Behaald met
2 reviews