Onbetaalde pensioenpremies bij overgang onderneming

De wet bepaalt dat de rechten en verplichtingen die op het tijdstip van een overname van onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst van rechtswege overgaan op de verkrijger. Hiertoe behoren sinds 1 juli 2002 ook de rechten en verplichtingen uit hoofde van pensioen. Lees hier meer.

Een maatschap of v.o.f. als rechtsvorm voor uw onderneming?

Bent u van plan om een maatschap of v.o.f. aan te gaan? Leg de afspraken met betrekking tot uw samenwerking goed vast! In ons blog leggen wij het u tot in detail uit!

De familiebank: Kent u de voordelen van geld lenen aan uw kinderen al?

Uw kind is starter en wil graag een eerste woning kopen? In de huidige markt is het niet meer vanzelfsprekend dat starters hiervoor de benodigde financiële middelen kunnen aantrekken. Het oprichten van een familiebank kan hiervoor een oplossing zijn. Naast het helpen van uw kinderen kunt u ook uzelf helpen middels enkele belastingvoordelen.

Gevolgen Wet doorstroming huurmarkt 2015

Gevolgen Wet doorstroming huurmarkt 2015: meer mogelijkheden voor tijdelijke verhuur! Op 1 juli 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt 2015 in werking getreden. Deze wet is goed nieuws voor zowel woningzoekenden als (aspirant) woningverhuurders.

De VAR is komen te vervallen, en nu?

Vanaf 1 mei is de Verklaring Arbeidsrelatie (hierna: “VAR”) komen te vervallen. Hier is veel over geschreven en geroepen, maar wat zijn nu uiteindelijk de consequenties van het verdwijnen van de VAR?