Als ondernemer kun je kiezen uit verschillende rechtsvormen om jouw onderneming te drijven; je kunt kiezen tussen rechtsvormen mét rechtspersoonlijkheid en rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. Het voornaamste verschil is dat een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid wordt gekenmerkt door een afgescheiden vermogen; zo ben je privé niet aansprakelijk voor de schulden van jouw bedrijf. Toch hebben ook rechtsvormen zonder rechtspersoonlijk zo hun voordelen. In deze blog worden twee van deze rechtsvormen aan de orde gesteld: de maatschap en de vennootschap onder firma (hierna: v.o.f.).

Wat is het verschil tussen een maatschap en een v.o.f.?

De maatschap en de v.o.f. zijn samenwerkingsvormen tussen twee of meer maten dan wel vennoten. In beide gevallen brengen de maten respectievelijk vennoten arbeid, geld, goederen en/of goodwill in de onderneming en verdelen zij het voordeel dat ze met de onderneming behalen.

Het verschil tussen beide rechtsvormen zit hem in de aansprakelijkheid:
 

 • In de maatschap is iedere maat aansprakelijk voor schulden die hij zelf aangaat en voor een evenredig deel voor schulden van de maatschap.
 • In de v.o.f. is iedere vennoot hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden; ook als deze door de andere vennoot zijn aangegaan.
   

Welke van deze twee rechtsvormen het best bij uw ondernemingsvorm past, hangt er dus vanaf hoe jouw samenwerking eruit ziet:
 

 • Werk je samen onder één naam, maar ben je verantwoordelijk voor jouw eigen praktijkvoering (denk bijvoorbeeld aan een advocaat, tandarts of accountant), dan past een maatschap bij je. Je bent dan ook niet aansprakelijk voor de schulden die jouw maat aangaat.
 • Werk je samen onder één naam en ook aan één product of dienst, dan draag je hiervoor samen de verantwoordelijkheid en past een v.o.f. bij je. Je draagt samen de schulden van de vennootschap; ook al zijn deze niet door jou aangegaan.

Wanneer kiezen voor deze rechtsvormen?

Zoals gezegd kennen deze rechtsvormen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een besloten vennootschap (hierna: BV), geen rechtspersoonlijkheid en kun je ook privé aansprakelijk worden gesteld. De rechtsvormen hebben echter ook voordelen. Zo is de oprichting minder kostbaar, gemakkelijker te realiseren en heb je vooral in de beginfase fiscale voordelen. Naarmate verantwoordelijkheden, complexiteit en geldstromen toenemen, kun je er voor kiezen om de samenwerking voort te zetten in een BV. 

Oprichting

In tegenstelling tot de BV is voor de oprichting van de maatschap en v.o.f. geen notariële akte vereist. Vereist is een overeenkomst om de samenwerking aan te gaan en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Deze overeenkomst kan in principe zelfs mondeling worden gesloten. Bij een goede samenwerking komen echter allerlei zaken kijken, waardoor je er verstandig aan doet afspraken duidelijk in een maatschaps- of v.o.f.-overeenkomst vast te laten leggen.

De maatschaps- en v.o.f.-overeenkomst

In de maatschapsovereenkomst en v.o.f.-overeenkomst leg je afspraken vast met betrekking tot jouw samenwerking. Onderwerpen die aan bod kunnen komen, zijn onder andere:
 

 • wat ieder inbrengt;
 • de duur van de samenwerking;
 • hoe de verdeling van de winst (en het verlies) plaats gaat vinden;
 • hoe de bevoegdheden worden verdeeld;
 • hoe het zit me uittreding en toetreding;
 • wat er gebeurt met de onderneming wanneer één van de maten of vennoten komt te overlijden;
 • wat je regelt met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid.
   

Ben je van plan om een maatschap of v.o.f. aan te gaan en vind je het belangrijk dat er met betrekking tot bepaalde onderwerpen duidelijke afspraken worden gemaakt? Voor een overeenkomst op maat ben je bij ons aan het juiste adres! Neem contact op met een van onze bedrijfsjuristen voor een vrijblijvend gesprek!