Als ondernemer kunt u kiezen uit verschillende rechtsvormen om uw onderneming te drijven; u kunt kiezen tussen rechtsvormen mét rechtspersoonlijkheid en rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. Het voornaamste verschil is dat een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid wordt gekenmerkt door een afgescheiden vermogen; zo bent u privé niet aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf. Toch hebben ook rechtsvormen zonder rechtspersoonlijk zo hun voordelen. In deze blog worden twee van deze rechtsvormen aan de orde gesteld: de maatschap en de vennootschap onder firma (hierna: v.o.f.).

Wat is het verschil tussen een maatschap en een v.o.f.?

De maatschap en de v.o.f. zijn samenwerkingsvormen tussen twee of meer maten dan wel vennoten. In beide gevallen brengen de maten respectievelijk vennoten arbeid, geld, goederen en/of goodwill in de onderneming en verdelen zij het voordeel dat ze met de onderneming behalen.

Het verschil tussen beide rechtsvormen zit hem in de aansprakelijkheid:
 

 • In de maatschap is iedere maat aansprakelijk voor schulden die hij zelf aangaat en voor een evenredig deel voor schulden van de maatschap.
 • In de v.o.f. is iedere vennoot hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden; ook als deze door de andere vennoot zijn aangegaan.
   

Welke van deze twee rechtsvormen het best bij uw ondernemingsvorm past, hangt er dus vanaf hoe uw samenwerking eruit ziet:
 

 • Werkt u samen onder één naam, maar bent u verantwoordelijk voor uw eigen praktijkvoering (denk bijvoorbeeld aan een advocaat, tandarts of accountant), dan past een maatschap bij u. U bent dan ook niet aansprakelijk voor de schulden die uw maat aangaat.
 • Werkt u samen onder één naam en ook aan één product of dienst, dan draagt u hiervoor samen de verantwoordelijkheid en past een v.o.f. bij u. U draagt samen de schulden van de vennootschap; ook al zijn deze niet door u aangegaan.

Wanneer kiezen voor deze rechtsvormen?

Zoals gezegd kennen deze rechtsvormen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een besloten vennootschap (hierna: BV), geen rechtspersoonlijkheid en kunt u ook privé aansprakelijk worden gesteld. De rechtsvormen hebben echter ook voordelen. Zo is de oprichting minder kostbaar, gemakkelijker te realiseren en heeft u vooral in de beginfase fiscale voordelen. Naarmate verantwoordelijkheden, complexiteit en geldstromen toenemen, kunt u er voor kiezen om de samenwerking voort te zetten in een BV. 

Oprichting

In tegenstelling tot de BV is voor de oprichting van de maatschap en v.o.f. geen notariële akte vereist. Vereist is een overeenkomst om de samenwerking aan te gaan en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Deze overeenkomst kan in principe zelfs mondeling worden gesloten. Bij een goede samenwerking komen echter allerlei zaken kijken, waardoor u er verstandig aan doet afspraken duidelijk in een maatschaps- of v.o.f.-overeenkomst vast te laten leggen.

De maatschaps- en v.o.f.-overeenkomst

In de maatschapsovereenkomst en v.o.f.-overeenkomst legt u afspraken vast met betrekking tot uw samenwerking. Onderwerpen die aan bod kunnen komen, zijn onder andere:
 

 • wat ieder inbrengt;
 • de duur van de samenwerking;
 • hoe de verdeling van de winst (en het verlies) plaats gaat vinden;
 • hoe de bevoegdheden worden verdeeld;
 • hoe het zit me uittreding en toetreding;
 • wat er gebeurt met de onderneming wanneer één van de maten of vennoten komt te overlijden;
 • wat je regelt met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid.
   

Bent u van plan om een maatschap of v.o.f. aan te gaan en vindt u het belangrijk dat er met betrekking tot bepaalde onderwerpen duidelijke afspraken worden gemaakt? Voor een overeenkomst op maat bent u bij ons aan het juiste adres! Neem contact op met een van onze bedrijfsjuristen voor een vrijblijvend gesprek!