Wat zijn algemene voorwaarden?

De wettelijke bepalingen met betrekking tot algemene voorwaarden zijn te vinden in artikel 6:231 e.v. Burgerlijk Wetboek.
 

Algemene voorwaarden zijn eenzijdig opgestelde bepalingen, welke op elke door een onderneming te sluiten overeenkomst van toepassing zullen zijn. In deze voorwaarden wordt door de ondernemer vastgelegd onder welke condities overeenkomsten zullen worden gesloten; zo hoeven deze onderwerpen niet steeds opnieuw door partijen te worden overeengekomen. Algemene voorwaarden worden dus gebruikt om het sluiten van overeenkomsten te versimpelen. Voorts worden algemene voorwaarden ook gebruikt door ondernemingen, waarbij schriftelijke overeenkomsten in zijn geheel ontbreken. Denk bijvoorbeeld aan webwinkels en supermarkten.
 

Wilt  u meer weten over algemene voorwaarden? Lees hieronder meer over:
 

  • De meest voorkomende onderwerpen in algemene voorwaarden
  • De toepasselijkheid van algemene voorwaarden

Wilt u een offerte aanvragen?

Neem contact op!

Welke onderwerpen komen aan bod in algemene voorwaarden?

In algemene voorwaarden worden bepalingen neergelegd die op meerdere overeenkomsten van toepassing zullen zijn; er worden dus geen specifieke afspraken in gemaakt. Onderwerpen die zich wel goed voor laten lenen voor algemene voorwaarden, zijn bijvoorbeeld:

  • Betalingstermijnen en incassoprocedures
  • Aansprakelijkheid: door middel van algemene voorwaarden kan aansprakelijkheid (gedeeltelijk) worden uitgesloten. Het is daarbij onder andere van belang om welke schade het gaat en of de wederpartij een consument of een onderneming  is.
  • Eigendomsvoorbehoud: bij levering van goederen wordt door ondernemingen vaak gebruik gemaakt van een beding van eigendomsvoorbehoud. Hierdoor bepaalt de ondernemer dat het eigendomsrecht van de door hem geleverde goederen pas overgaat wanneer de tegenpartij aan zijn (betalings)verplichting heeft voldaan.
  • Garantie: in algemene voorwaarden kan afgeweken worden van de wettelijke garanties wanneer u zaken doet met ondernemers. Wanneer u zaken doet met consumenten is afwijking van de wettelijke garanties niet mogelijk.
  • Rechtskeuze: keuze voor toepasselijk recht.
  • Forumkeuze: keuze voor een rechter of alternatieve geschilbeslechting.

Wanneer zijn algemene voorwaarden van toepassing?

Volgens de wet moet de wederpartij door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van algemene voorwaarden hebben aanvaard. Het is daarbij niet van belang of de wederpartij de inhoud van de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk kende. Wel moet de gebruiker de redelijke mogelijkheid hebben gehad om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Dit kunt u als ondernemer doen door ze daadwerkelijk te overhandigen, ze elektronisch te versturen of door ernaar te verwijzen en ze op uw website te publiceren. 


Contact

Bij Marks Wachters bedrijfsjuristen werken specialisten die veel ervaring hebben met het opstellen van algemene voorwaarden en helpen u graag! U kunt contact opnemen met onze specialisten door een bericht te sturen of te bellen naar (040) 7600 600.

Beoordelingen

  • 9

100% van onze klanten beveelt Marks Wachters Bedrijfsjuristen aan

Klanttevredenheid wordt onafhankelijk en objectief gemeten door The Feedback Company

Ervaring

Goed

Afgenomen dienst

Sterke punten, verbeterpunten of tips

Vriendelijk en oplossingsgericht

Beveelt u Marks Wachters Bedrijfsjuristen aan?

Ja

Ervaring

Prima

Afgenomen dienst

Sterke punten, verbeterpunten of tips

Snelheid van reageren en duidelijkheid over de gemaakte afspraken

Beveelt u Marks Wachters Bedrijfsjuristen aan?

Ja

Ervaring

Super

Afgenomen dienst

Sterke punten, verbeterpunten of tips

Persoonlijkheid voor ons was top

Beveelt u Marks Wachters Bedrijfsjuristen aan?

Ja