Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Een overeenkomst is een afspraak tussen twee of meerdere partijen. De overeenkomst gaat bijvoorbeeld over wat de betrokken partijen met of voor elkaar gaan doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een arbeidsovereenkomst, waar onder andere in vastgelegd wordt welke werkzaamheden de werknemer gaat verrichten en tegen welk loon. Niet alleen natuurlijke personen kunnen een partij zijn in de overeenkomst, ook rechtspersonen zoals een besloten vennootschap kunnen hieraan deelnemen. 

Meer informatie

Op het moment dat je een masteropleiding Rechten hebt afgerond, mag je de titel ‘Meester in de rechten’ voor je naam zetten. Veel mensen denken dat je na het afronden van een masteropleiding Rechten advocaat bent. Dit is niet altijd zo. Je kunt namelijk ook als (bedrijfs)jurist aan het werk gaan. 

Meer informatie

Een jurist is iemand die na het afronden van de studie Rechtsgeleerdheid zichzelf meester in rechten (mr.) mag noemen. Een bedrijfsjurist is vaak in één of enkele rechtsgebieden gespecialiseerd.

Meer informatie

Tegenwoordig is het wat minder moeilijk om aan een standaard opzet van een overeenkomst te komen. Toch is het verstandig om er door een jurist naar te laten kijken. Heb je alles wel goed op papier gezet en zijn alle risico's gedekt?

Meer informatie

Begrippen

Eigenlijk betekent freelancer hetzelfde als zzp’er. Als freelancer werk je voor diverse opdrachtgevers, waarbij geen sprake is van een dienstverband. Je bent dus niet in loondienst. Denk bijvoorbeeld aan een fotograaf die geboekt kan worden voor feesten en partijen. Voor een freelancer gelden dezelfde regels als voor een ‘andere’ ondernemers, bijvoorbeeld het inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Meer informatie

Franchise is een vorm van ondernemen waarbij de ondernemer (franchisenemer) een contract sluit met de eigenaar van een handelsnaam (de franchisegever). De franchisegever geeft de ondernemer het recht om (tegen betaling) een zaak met de handelsnaam te exploiteren. Dit gebeurt met een franchiseovereenkomst.

Meer informatie