Overeenkomst van opdracht opstellen

Overeenkomst van opdracht opstellen

Wat is een overeenkomst van opdracht?

Een overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij twee partijen (opdrachtnemer en opdrachtgever) betrokken zijn. Het uitvoeren van een taak kan tot een van de opdrachten behoren bijvoorbeeld als een makelaar wordt ingehuurd. De tegenprestatie gebeurt in de vorm van (in de niet fiscale zin van het woord) loon. Een overeenkomst van opdracht wordt ook wel ZZP-overeenkomst of freelance-overeenkomst genoemd.

Bij het opstellen van deze overeenkomst hebben beide partijen veel vrijheid. Wel is het verstandig om in de overeenkomst van opdracht op te nemen wie de opdrachtgever en opdrachtnemer zijn, wat de inhoud van de opdracht is, wat de tegenprestatie is en hoe deze uitbetaald gaat worden. Hiernaast is het belangrijk op te nemen wanneer de overeenkomst wordt beëidigd en of er eventueel een opzegtermijn geldt. Verdeling van aansprakelijkheid, een concurrentiebeding of een geheimhoudingsgebod zijn ook componenten die verstandig zijn op te nemen in de overeenkomst van opdracht.

Verplichtingen opdrachtgever

De verplichtingen van de opdrachtgever zijn onder andere het betalen van een vergoeding, het betalen van een onkostenvergoeding en in bepaalde gevallen het betalen van schade aan de zijde van de opdrachtnemer.

Verplichtingen opdrachtnemer

De verplichtingen van de opdrachtnemer zijn onder andere de opdracht zo goed mogelijk uitvoeren, luisteren naar (redelijke) instructies van de opdrachtgever en de opdrachtgever op de hoogte houden van de werkzaamheden en hierover verantwoording afleggen.

Consequenties niet (goed) uitgevoerde opdracht

Indien dit het geval is, heeft de opdrachtnemer niet voldaan aan de afspraken die zijn vastgelegd in de overeenkomst. Hier wordt op twee manieren onderscheid in gemaakt:

  • Een bepaalde uitvoering werd geëist door de overeenkomst die niet is nagekomen;
  • De opdrachtnemer heeft zich niet gehouden aan de algemene verplichting de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren.
     

De opdrachtgever heeft nu enkele opties, namelijk:

  • Alsnog nakoming vorderen;
  • Aanspraak maken op een schadevergoeding;
  • Het ontbinden van de overeenkomst (voor toekomstige opdrachten).

Overeenkomst van opdracht op laten stellen

Bij Marks Wachters bedrijfsjuristen werken specialisten die veel ervaring hebben met het opstellen van een overeenkomst van opdracht. Je kunt contact opnemen met onze specialisten door een bericht te sturen of te bellen naar (040) 7600 600.

mr. Jaap van Zwet

Beoordelingen

2 unieke reviews, geschreven door onze klanten!
9
Klanttevredenheid wordt onafhankelijk en objectief gemeten door The Feedback Company
NSC Beveiligingstechniek BV
Review posted on 7 september 2016
Ervaring

Goed

Afgenomen dienst

Sterke punten, verbeterpunten of tips

Vriendelijk en oplossingsgericht

Beveel je Marks Wachters Bedrijfsjuristen aan?

Ja

Anoniem
Review posted on 27 juli 2016
Ervaring

Prima

Afgenomen dienst

Sterke punten, verbeterpunten of tips

Snelheid van reageren en duidelijkheid over de gemaakte afspraken

Beveel je Marks Wachters Bedrijfsjuristen aan?

Ja

Van Boxtel
Review posted on 13 juni 2016
Ervaring

Super

Afgenomen dienst

Sterke punten, verbeterpunten of tips

Persoonlijkheid voor ons was top

Beveel je Marks Wachters Bedrijfsjuristen aan?

Ja

9

Behaald met
2 reviews